چاپ کردن این صفحه

اسمز معکوس

دستگاه ROح (Reverse Osmosis) یا اسمز معکوس یکی از روش های گسترده جداسازی است که کاربردهای مختلفی دارد. شیرین سازی آب های شور و آب دریا، جداسازی مواد آلی و سمی از پساب های صنعتی چند مورد  مهم استفاده ازاین تکنولوژی می باشد . 

اسمز معکوس یکی از روش ها اصلی شرین سازی آب دریا در کنار روش های تقطیر، الکترودیالیز، تبادل یونی و ... است که در مقیاس های آزمایشگاهی، شهری و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. 

شناخت پدیده اسمز معکوس نیازمند شناسایی خاصیت اسمزی می باشد . به طور کلی ، حرکت جرم از یک محیط به محیط دیگر در اثر اختلاف غلظت و یا به عبارت بهتر در اثر اختلاف پتانسیل شیمیایی به وجود می آید . خاصیت اسمزی به عبور از بخش محلول رقیق به بخش محلول غلیظ از درون یک غشاء نیمه تراوا گفته می شود .
این دستگاه قادر است از آب های سطحی و آب چاه که اصطلاحاً لب شور نامیده می شود و همچنین آبهای دریا که دارای املاح و نمک های فراوان هستند آب بی ملح و شیرین استحصال نماید .

 

در طراحی یک دستگاه آب شیرین کن مواردی به شرح زیر لحاظ میشود :


- میزان آب موجود و میزان آب شیرین مورد نیاز
- TDS یا کل املاح و PH و سختی کل آب خام
- وجود احتمالی میکروارگانیسم ها در آب خام
- درجه خلوص مورد نیاز آب شیرین
- نصب پیش تصفیه برای جلوگیری از فساد وخرابی ممبران وافزایش راندمان، که بنا به ضرورت درپیش تصفیه ازفیلترها، بگ فیلترها و اولترافیلترها استفاده می گردد .


موارد استفاده آب شیرین کن
آب آشامیدنی ، کشاورزی و گلخانه ( در مناطقی که آب شور دارند ) ، داروسازی ، لوازم بهداشتی آرایشی ، کارخانجات کاغذ سازی ، رنگ سازی ، پتروشیمی و نساجی ، دام و طیور ، دیالیز ، بازیافت پساب های صنعتی ، نیروگاههای برق ، تولید آب مقطر و ....

ما از کوکی ها برای نمایش بهتر و سریعتر سایت استفاده میکنیم . برای استفاده این وب سایت از کوکی ، لطفا با تایید این موضوع به ما این اجازه را بدهید مشاهده قوانین. من این سایت را تایید میکنم تایید